Vybavenie
Stredisko je vybavené úpravovňou vody firmy Eurowater, štrnástimi dialyzačnými monitormi firmy Fresenius. Používa najkvalitnejšie materiály svetového trhu. Pre klientov je k dispozícii desať lôžok.

Nachádza sa cca 24km od rekreačnej oblasti Domaša. Pre záujemcov poskytuje možnosti rekreačných dialýz.

História
Dialyzačné stredisko zahájilo prevádzku 27.7.1997. Do konca roku 2009 bolo vykonaných 62 371 dialýz. Z toho 7 805 hemodiafiltrácií, 438 výkonov pre akútne zlyhanie obličiek.