Základné informácie
Dialyzačné centrum je neštátne zdravotnícke zariadenie prevádzkujúce stacionár a nefrologickú ambulanciu. Nachádza sa v prenajatých priestoroch Vranovskej nemocnice, n.o. vo Vranove nad Topľou.

Stacionár zabezpečuje mimo telovú eliminačnú liečbu / odstraňovanie endogénnych a exogénnych škodlivých a nežiaducich látok z ľudského organizmu použitím mimo telového obehu / najprogresívnejšími metódami v súčasnosti.

Nefrologická ambulancia vykonáva diferenciálnu diagnostiku obličkových ochorení na základe klinických a pomocných vyšetrení, vrátane ultrazvuku obličiek a dispenzarizuje pacientov s ochoreniami obličiek, pripravuje ich do dlhodobého dialyzačného programu a transplantačného programu.